Sunnah Yang Harus Anda Tau Sebelum Menikah

Tuntas akad nikah dilaksanakan, ada banyaknya sunnah sunnah tuntas akad nikah. Akad nikah merupakan penanda sahnya pasangan suami istri di mata Islam.

Prosesi atau sistem akad nikah dan resepsi pernikahan seharusnya dipikirkan dengan masak. Pernikahan bukan cuman untuk mendapatkan kata sah, namun diusahakan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Termasuk di dalamnya turut memperhatikan rukun rukun nikah dalam Islam.

Pernikahan yg rakhmat mestinya dilaksanakan di koridor Islam, disunnah oleh Rasulullah SAW atau dikasihkan contoh oleh-oleh ulama-ulama terduhulu. Karena itu, itu ada 5 sunnah tuntas akad nikah.

1. Mendoakan Ke dua Mempelai

Tuntas pengucapan ijab kabul selesai, disunnahkan tuntas akad nikah untuk memberikannya pengucapan selamat pada ke dua pengantin baru dengan pengucapan dan sekaligus ini jadi doa tuntas ijab qobul akad nikah.

doa-sunnah-setelah-akad-nikah
“Semoga Allah menganugerahkan barakah pada kamu, semoga Allah turut menganugerahkan barakah atasmu, dan semoga Dia menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majjah).

Doa ini sangat baik lantaran didalamnya ada doa dan keinginan agar pernikahan yg dilangsungkan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, baik dalam situasi senang atau sulit. Semisal situasi yg tidak menyenangkan seperti waktu satu waktu mereka ada pada kurangnya ekonomi, mereka masih juga dalam keberkahan adalah dengan tetap sabar dan mengendalikan iffahnya (kehormatannya). Sabar dengan terus-menerus bertanding lakukan perbaikan kehidupannya dan mengendalikan kehormatannya agar jangan sampai sudah sempat tidak minta-minta.

2. Shalat Sunnah Dua Rakaat Beserta Istri

Sholat sunnah tuntas akad nikah merupakan berkenaan yg direferensikan dan sudah sempat dilakukan oleh teman akrab pada waktu Rasulullah SAW tetap masih hidup.

Berkaitan problem ini adalah sholat sunnah tuntas akad nikah, itu info riwayatnya.

Abu Sa’id Maula (budak yg udah dimerdekakan) beliau menceritakan jika sewaktu tetap masih jadi budak ia sudah sempat mengadakan pernikahan. Ia mengundang beberapa teman akrab Rasulullah SAW, salah satunya Abdullah bin Mas’ud, Abu Dzar dan Hudzaifah.

Abu Sa’id menyampaikan mereka pun membimbingku, menyampaikan, “Apabila istrimu masuk menemuimu karenanya shalatlah dua rakaat. Mintalah perlindungan pada Allah dan berlindunglah kepadanya dari kejeleka istrimu. Lalu urusannya terserah engkau dan istrimu.

Abdullah bin Mas’ud sudah sempat menyampaikan pada seseorang yg baru menikah, “Kalau istrimu ada menghampirimu, karenanya perintahkanlah dia shalat dua rakaat di belakangmu” (HR. Abu Bakr bin Abi Syaibah)

3. Sunnah Tempatkan Tangan atau Memegang Ubun-Ubun Istri

Pengantin pria mestinya tempatkan tangannya pada ubun-ubun istri sekalian mendoakannya. Berkaitan problem ini memegang ubun-ubun istri, itu sabda Rasulullah SAW:

“Apabila salah seorang dari kamu menikah dengan wanita atau beli seorang budak karenanya peganglah ubun-ubunnya selalu bacalah ‘basmalah’ serta doakanlah dengan doa rakhmat sekalian mengemukakan: “Ya Allah, saya mengharap kebaikannya dan kebaikan tingkah-laku yg ia bawa serta. Dan saya berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tingkah-laku yg ia bawa“. (HR. Bukhari).

Doa memegang ubun-ubun istri:

ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA MIN KHAIRIHA WA KHAIRI MA JABALTAHA ‘ALAIHI. WA A’UDZUBIKA MIN SYARRIHA WA SYARRI MA JABALTAHA ‘ALAIHI

4. Terjalin Dengan Penuh Kelembutan dan Kemesraan

Lewat dengan psikologi wanita, memang wanita perlu untuk dilembuti. Ini tidak sama dengan perlakuan pada pria.

Berkaitan berlemah lembut tuntas akad nikah, itu petikan kejadian yg mengambarkan situasi baginda Rasulullah SAW waktu mendatangkan kemesraan pada Ummul Mukminin Aisyah Ra.

Asma’ binti Yazid binti As-Sakan ra, ia berkata: “Saya merias Aisyah untuk Rasulullah saw. Lalu saya kunjungi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan satu perihal pada Aisyah. Beliau ada juga selalu duduk di samping Aisyah. Waktu itu Rasulullah SAW dikasihkan satu gelas susu. Tuntas beliau minum, gelas itu beliau hidangkan pada Aisyah. Namun Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu.”

Asma binti Yazid berkata: “Aku berikan salam Aisyah dan berkata kepadanya, ‘Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah SAW.” Seterusnya Aisyah pun menggapai gelas itu dan minum dalamnya sedikit. (HR. Ahmad).

5. Berdoa Sebelum Jima

Sunnah malam pertama pengantin tuntas akad nikah kalau mau melaksanakan jima untuk berdoa mengharap perlindungan Allah dari rayuan syaitan baik untuk diri ke dua mempelai atau perlindungan untuk anak keturunannya selanjutnya.

Berkaitan doa sebelum berjima yakni sebagaimana berikut:

Allahumma Jannibnasy Syaithon wa Jannibisy Syaithon Maa Rozaqtanaa

“Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari Syaithan dan jauhkanlah syaitan dari apa yg Engkau karuniakan pada kami.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda berkaitan doa ini,

“Apabila Allah takdirkan dua-duanya untuk mendapatkan anak, karenanya anak itu tak lagi mendapatkan kemudharatan dari syaithan selamanya.” (HR. Al-Bukhari dan Ashabussunan kecuali An-Nasa’i).

Untuk bahasa ini, semoga bisa disajikan artikel berlainan berkaitan tata kiat atau adab berjima lewat dengan sendiri. Untuk menaikkan pandangan lebih detail terkait sunnah tuntas akad nikah anda bisa menunjuk pada kitab-kitab kurang lebih pernikahan atau fiqhi munakahat.

Sekianlah 5 beberapa poin sunnah tuntas akad nikah. Semoga bacaan ini bisa berfaedah buat anda. Salam. Silahkan dikasihkan

bonus : doa mandi wajib

Leave a Reply